Αγγειοπλαστική αρτηριών με μπαλόνι/stent
Αγγειοπλαστική λαγόνιων αρτηριών - kissing stents
αγγειοπλαστικη