Προσκεκλημένος εισηγητής σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων
 • «Moving EVAR upwards: Fenestrated stent-graft repair for complex AAΑ» στο διεθνές συνέδριο: LIVE 2017, 11-14 May 2017, Thessaloniki Greece.
 • «Παρανεφρικά Ανευρύσματα: Τεχνική – Ενδείξεις: Θυριδωτά – Με κλάδους», 16ο πανελλήνιο συνέδριο αγγειολογίας-αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής, 3-5 Μαρτίου 2017, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος τύπου ΙΙ με διακλαδούμενο μόσχευμα “off the shelf” Στην Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 10-11 Φεβρουαρίου 2017, Λάρισα.
 • “Ποιες οι ενδείξεις αποκατάστασης των παρανεφρικών ανευρυσμάτων με ανοικτή μέθοδο, με θυριδωτά ή με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα (fenestrated, side-branched) και δίκην καπνοδόχου (chimney);” 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016, Αθήνα.
 • “Δευτερογενείς επεμβάσεις μετά από ΤEVAR”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016, Αθήνα.
 • “Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων  (θυριδωτή  τεχνική  και πλάγιοι κλάδοι)”  στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, 18 Φεβρουαρίου 2016, Λάρισα.
 • “Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Στένωση Καρωτίδων” σε στρογγυλό τραπέζι για τη διάγνωση- διαφορική διάγνωση και Αντιμετώπιση οξέων αγγειολογικών περιστατικών, Γ’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ και η ΕΕΕΕΙ, 28 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.
 • “Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου θρομβοφιλίας; Ποιοι θρομβοφιλικοί παράγοντες πρέπει να επανελέγχονται; ” Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής με θέμα: Πάλη κατά της θρομβοεμβολής, 21-23 Ιουνίου 2015, Αθήνα.
 • “Fenestrated and branched endografting of pararenal and thoraco-abdominal aortic aneurysms”  LIVE 2015 symposium (Leading Innovative Vascular Education), 21-23 May 2015, Heraklion Crete , Greece.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με πλάγιους κλάδους» 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 13-16 Μαρτίου 2014, Αθήνα.
 • «Ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων. Μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους» Ημερίδα Αγγειακής Χειρουργικής, Α΄Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 25 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με ενδαγγειακή και υβριδική μέθοδο» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 22-24 Μαρτίου 2012, Αθήνα.
 • «Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής – Σύγχρονη αντιμετώπιση. Ραγέν Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής» 12η Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 28-30 Ιανουαρίου 2011, Καλαμπάκα.
 • «Θυριδωτά μοσχεύματα Ενδείξεις – Σχεδιασμός – Εφαρμογή» Ημερίδα Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας με θέμα: Σύγχρονη αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής – θεωρία και πράξη, 16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 • «Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: H ενδαγγειακή αντιμετώπιση ελαττώνει τη θνησιμότητα;» 4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 16-17 Απριλίου 2010, Αθήνα.
 • Συμμετοχή στο προεδρείο προφορικών ανακοινώσεων στο XXIII World Congress of the International Union of Angiology, 21-25 Jun 2008, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου» Eλληνική Αγγειοχειρουργική εταιρία, Αγγειοχειρουργικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κλινικό φροντιστήριο για την Περιφερική Αρτηριακή Νόσο, 13η Ιουνίου 2007, Ιωάννινα.