Συσκευή θερμοπηξίας EVRF για τη φλεβική ανεπάρκεια

Η συσκευή θερμοπηξίας EVRF (Fcare systems) βασίζεται στις ραδιοσυχνότητες και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που προκαλεί η φλεβική ανεπάρκεια (κιρσοί, ευρυαγγείες, ανεπάρκεια σαφηνούς).